Day

می 8, 2018
اولین جلسه تست بازی هردمبیل در استودیو دیدما چند هفته پیش بود که با مشورت‌های متعدد اعضای استودیو به این نتیجه رسیدیم که باید تعدادی تستر از جامعه هدف مورد نظر بازی هردمبیل را به استودیو بیاوریم و بازخوردشان را از بازی، قبل از انتشار با چشم خودمان از نزدیک ببینیم. در این راستا بعد...
Read More