Day

اکتبر 3, 2018
موقعیت بازی هردمبیل مدتیه که روی کافه‌بازار منتشر شده. در این مدت هردمبیل با قرار گرفتن در لیست بازی‌های استراتژی روزانه صدها بازدید و ده‌ها دانلود داشته. همین تعداد نصب روزانه برای این که ما بتونیم با استفاده از دیتای کاربران، متریک‌هامون رو بهینه‌سازی کنیم به ما کمک زیادی کرده. مشکل از همه‌ی کاربرانی که...
Read More