Day

اکتبر 16, 2018
این یادداشت با تمرکز روی تست کاربردپذیری بازی‌های دیجیتال نوشته شده، اما برای اپلیکیشن‌ها هم قابل پیاده‌سازی و استفاده است. کاربردپذیری معادل فارسی Usability است. تست کاربردپذیری یعنی تستی که کاربردپذیر (useable) بودن محصول ما را محک می‌زند. با استفاده از این تست می‌توانیم بفهمیم کاربران کجای بازی ما گیر می‌افتند و سردرگم می‌شوند؛ کدام‌یک...
Read More