By

فرزاد بیان
این یادداشت با تمرکز روی تست کاربردپذیری بازی‌های دیجیتال نوشته شده، اما برای اپلیکیشن‌ها هم قابل پیاده‌سازی و استفاده است. کاربردپذیری معادل فارسی Usability است. تست کاربردپذیری یعنی تستی که کاربردپذیر (useable) بودن محصول ما را محک می‌زند. با استفاده از این تست می‌توانیم بفهمیم کاربران کجای بازی ما گیر می‌افتند و سردرگم می‌شوند؛ کدام‌یک...
Read More
موقعیت بازی هردمبیل مدتیه که روی کافه‌بازار منتشر شده. در این مدت هردمبیل با قرار گرفتن در لیست بازی‌های استراتژی روزانه صدها بازدید و ده‌ها دانلود داشته. همین تعداد نصب روزانه برای این که ما بتونیم با استفاده از دیتای کاربران، متریک‌هامون رو بهینه‌سازی کنیم به ما کمک زیادی کرده. مشکل از همه‌ی کاربرانی که...
Read More